• Laboratorija

  UAB „Norvelita" laboratorija

   

  2005 metais įmonėje buvo įkurta fizikinių ir cheminių bandymų laboratorija, o 2006 metais - mikrobiologinių bandymų laboratorija. Laboratorijoje veikia kokybės sistema. Įmonės laboratorija yra atestuota pagal Apskričių, rajonų valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų ir maisto perdirbimo įmonių laboratorijų atestavimo nuostatus.

  UAB „Norvelita" laboratorijos tikslai:

  • nuolat tobulinti vadybos sistemą ir gerinti rezultatyvumą;
  • kiekvieno bandymo metu, valdant įrangą, užtikrinti reikiamą tikslumą;
  • dalyvauti tarplaboratorinių tyrimų kokybės kontrolės vertinimo programose;
  • užtikrinti tiekiamų paslaugų kokybę.

  UAB „Norvelita" laboratorijoje yra:
  • įrengta šiuolaikinė įranga;
  • įdiegtos informacinės technologijos;
  • sukurta patogi, atitinkanti keliamus reikalavimus darbo aplinka.

  UAB „Norvelita" laboratorijoje kasdien atliekami gamybos procesų, galutinių produktų, sanitarijos ir higienos būklės vertinimo mikrobiologiniai, fizikiniai-cheminiai ir PGR tyrimai su BAX sistema.
  Periodinę mikrobiologinių ir cheminių rodiklių kontrolę atlieka Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas.

   

  Kokybė, tvarumas, ekologija ...